De Nabestaanden gaan uw wensen uitvoeren, maar het kan ook gebeuren dat zij zelf vragen hebben. Ook zij vinden in Notities voor Later nuttige tips en adressen.

Er wordt o.m. aandacht besteed aan:

  • wel of geen testament
  • (levens) verzekeringen
  • kunnen nabestaanden een erfenis ‘verwerpen?’
  • geschillencommissie
In deze hoofdstukken staan tips hoe te handelen en welke instanties de nabestaanden kunnen benaderen.  NIEUW
IN DE 8E DRUK     de populaire Uitvaartgram© vindt u ook in de 8ste druk.

  • De Uitvaartgram is een schematisch overzicht van wat nabestaanden moeten doen na een overlijden
  • De Uitvaartgram is exclusief voor Notities voor Later ontworpen

Een impressie van de uitvaartgram ziet u hier.

Lees verder